Transport kontenerów, przewozy kontenerowe

Pojemniki kontenerowe, służą do przewożenia różnego rodzaju materiałów i produktów. Ich najważniejszą cechą jest fakt, że towar, który znajduje się w takim kontenerze, pomimo częstych zmian środków transportu, nie musi być wyładowywany lub przeładowywany za każdym razem, tylko trafia on bezpośrednio z miejsca wysyłki, do miejsca docelowego. Dzięki temu, transport produktów stał się znacznie szybszy i tańszy. Pojemniki kontenerowe, dzięki temu, że ich rozmiary są ujednolicone, są uniwersalnym środkiem przewożenia produktów, bez względu na to z jakiego kraju czy kontynentu jest on wysyłany. Dawniej, gdy nie było ich jeszcze w użyciu, transport produktów był bardzo utrudniony i wiązał się z wysokimi kosztami. Towary kilkakrotnie musiały być przenoszone i załadowywane od nowa, co powodowało, że często ulegały zniszczeniu, zanim dotarły do celu. Poprzez zastosowanie kontenerów, sytuacja ta została wyeliminowana i zniszczenia towaru stanowią niewielki margines całości transportu. Również same kontenery są odporne na zniszczenia.